photo CAP 2015-16_zps3gyynobh.jpg
i més moments especials... 

Trobades amb els Amics de l'Ofici de Viure, programa de Catalunya Ràdio


Fes click aquí per veure imatges de una de les trobades: Amics de l'Ofici de Viure. Tait txi, Txi Kung i Yoga

Powered by Blogger

Image hosting by Photobucket