photo CAP 2015-16_zps3gyynobh.jpg
La saviesa dels anys...

L'esforç, la constància, la saviesa, la il.lusió per la vida que em transmeten els "meus avis", m'obren cada dia el cor.


Photobucket - Video and Image Hosting

Powered by Blogger

Image hosting by Photobucket