photo CAP 2015-16_zps3gyynobh.jpg
Moments de Txi Kung

Connectant amb el Yin, el Yang, connectant amb mi...


Photobucket


Connectant amb la Pau a través del Txi Kung...(Congrés Internacional per la Pau. Desembre 2008)


Photobucket

Powered by Blogger

Image hosting by Photobucket