Moments de Txi Kung

Connectant amb el Yin, el Yang, connectant amb mi...
Connectant amb la Pau a través del Txi Kung...(Congrés Internacional per la Pau. Desembre 2008)

Powered by Blogger