Moments de Tai txi, molt especials...

Formaven part d'un dels meus anhelats somnis i quedaren gravats per sempre a la meva ànima...

Powered by Blogger