Treball agraït...

Emoció i alegria després de l'exàmen superat satisfactòriament, a L'Instituto de Wu- Shu, pels meus alumnes, Mª Antònia Vilanova, Elisabeth Jané, Carmen Camarero i Pau López, essent certificats, com instructors, pel meu mestre Carlos Moreira i Lam Chuem Ping.

Una altra instructora formada. Sé que aportarà molt a la transmissió de la disciplina i a qui tingui l'oportunitat d´assistir a les seves classes. Felicitats, Marta Fernández!! (setembre 2014)A Facebook

Powered by Blogger